TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ Phiên bản Hệ thống 10.0-20200625

Thông tin về TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Danh mục nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
Calendar Event